Een zwangerschap is een unieke periode in je leven, of het nu de eerste keer is of als je al moeder bent. Er gebeurt veel met je als je zwanger bent, zowel fysiek als emotioneel. Terwijl je kind in je buik groeit, bereid je je voor op de bevalling en het ouderschap. Wij begeleiden je gedurende dit hele traject met veel betrokkenheid en enthousiasme.

Wij vinden het belangrijk dat je je zwangerschap en bevalling op de manier kunt doorlopen zoals jij het wil en die het beste bij jou past. Tijdens onze begeleiding staan we dan ook open voor je ideeën en wensen. Schroom niet om deze aan ons te laten weten. Je kunt met al je vragen, zorgen en klachten rondom je zwangerschap en bevalling bij ons terecht.

"Tijdens je zwangerschap leg je de basis voor een goede en gezonde ontwikkeling van je kind. Let in deze periode extra op wat je doet en laat. En je hebt er zelf ook voordeel van: een gezonde levensstijl vormt ook de basis voor een goede zwangerschap."

Zwangerschap

Bij een goed verlopende zwangerschap begeleiden wij jou. Bij elke controle beoordelen we of alles natuurlijk verloopt. Hierbij staat veiligheid voor jou en je kind voorop. Indien nodig controleren we extra en zo nodig verwijzen wij je na overleg met jou door naar de gynaecoloog.

Als je de hele zwangerschap bij ons onder controle bent, zal je 12 tot 15 keer bij ons op het spreekuur komen. We hanteren als basis een controleschema waarbij je ons naarmate je zwangerschap vordert, steeds frequenter zult zien. Op jouw verzoek kunnen we dit controleschema aanpassen. We adviseren je om ervoor te zorgen dat je tijdens deze controles iedere verloskundige in de praktijk ten minste eenmaal ziet. Als je dan bevalt, is degene die je zal begeleiden geen onbekend gezicht voor je.

In de eerste 10 weken van de zwangerschap wordt geadviseerd om foliumzuur te nemen. Mocht je daar nog niet mee begonnen zijn, begin dan nu. Neem zodra je zwanger bent, voedingsadviezen voor zwangeren in acht. Gebruik je medicijnen alleen in overleg met je huisarts of ons.

De eerste afspraak (75 minuten)

Je kunt je bij ons aanmelden voor een eerste afspraak vanaf 6 weken zwangerschap. Dat kan via het digitale aanmeldformulier of telefonisch via het algemene nummer. Je hebt hiervoor geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

De intake plannen we meestal tussen de 8e en 12e week van je zwangerschap. In het gesprek brengen we in kaart welke zorg je nodig hebt. We stellen je daarvoor vragen over je gezondheid en je familie. Met behulp van deze informatie proberen wij onze zorg zo persoonlijk mogelijk te maken. De eerste onderzoeken worden met je besproken. We controleren je bloeddruk en je gewicht. Ook willen we graag van je weten wat jouw verwachtingen en wensen zijn wat betreft onze zorg.

Vervolgcontroles (15 tot 30 minuten)

Als verloskundige hebben wij de taak om te beoordelen of de zwangerschap normaal verloopt. Belangrijke gegevens hierbij zijn: je bloeddruk, gewicht, groei van de baarmoeder en uiteraard de hartslag van de baby.

We bespreken per controle steeds een ander aspect van de zwangerschap, zoals kraamzorg, zwangerschapscursussen en je bevalling. Als je zelf iets wilt bespreken, geef dit dan van tevoren aan zodat we extra tijd kunnen inplannen voor het consult.

Echoscopie

Tijdens je zwangerschap heb je recht op een aantal door je zorgverzekeraar vergoede echo’s:

  • Tussen de 9 tot 12 weken vindt een termijnecho plaats. Tijdens deze echo wordt gekeken wat de uitgerekende datum zal zijn.
  • Rond 13 weken bestaat de mogelijkheid voor een echo naar lichamelijke afwijkingen. Daarnaast kan je met 20 weken zwangerschap nogmaals een uitgebreide echo laten doen naar lichamelijke afwijkingen. Meer informatie over de 13- en de 20-weken-echo vind je onder 'prenataal onderzoek'.

Met 7-8 weken zwangerschap wordt er door ons een echo aangeboden om te kijken of het om een vitale zwangerschap gaat en of er sprake is van een meerlingzwangerschap.

Daarnaast kan op indicatie nog extra echo-onderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld als we twijfelen over de groei van de baby of ter bevestiging van de ligging.

De praktijk beschikt over een eigen echoapparaat op de locatie in Goes.

Prenataal onderzoek

Je kunt ervoor kiezen deel te nemen aan prenataal onderzoek, dat wil zeggen: onderzoek naar afwijkingen bij het ongeboren kind zoals een open rug, een hartafwijking of down-, edwards- en patausyndroom. Om als zwangere een bewuste keuze te kunnen maken proberen we je zo goed mogelijk te informeren. Hieronder staat alvast een korte beschrijving van de onderzoeken. Bij de eerste afspraak wordt gevraagd of je meer informatie wil over prenataal onderzoek. Om je voor te bereiden op dit deel van het gesprek kan je de website www.pns.nl/prenatale-screeningen bekijken.
We willen benadrukken dat deelname aan prenataal onderzoek een vrije keuze is.

De NIPT

De NIPT, niet-invasieve prenatale test, is een bloedtest waarbij bloed wordt afgenomen bij de zwangere. In het bloed van een zwangere zitten stukjes erfelijk materiaal afkomst van de placenta. In het laboratorium worden deze stukjes onderzocht op afwijkingen die wijzen op Down-, Edwards- of Patausyndroom. Bij de NIPT kunnen ook andere chromosoomafwijkingen worden gevonden. Je bepaalt zelf of je die wil weten.

Let op: de NIPT wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Als de uitslag van de NIPT wijst op een afwijking, is er een kleine kans dat deze uitslag niet juist is. Als de uitslag van de NIPT niet wijst op een chromosomale afwijking, is er een hele kleine kans dat je kind toch een van de onderzochte chromosomale afwijkingen heeft. Volgt uit de test een aanwijzing dat het kind een chromosomale afwijking heeft, dan is vervolgonderzoek mogelijk die meer zekerheid geeft.

Bekijk voor meer informatie www.pns.nl/nipt.

Vervolgonderzoek na afwijkende uitslag NIPT

Alleen zwangeren met een afwijkende uitslag uit de NIPT komen in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit is ongeacht de leeftijd van de zwangere.

Zoals hiervoor al uitgelegd biedt de NIPT geen 100% zekerheid, maar komt hier wel dicht in de buurt. Voor 100% zekerheid is invasief onderzoek nodig waarbij weefsel of vruchtwater uit de baarmoeder wordt gehaald. Bij een ongunstige uitslag van de NIPT is invasief onderzoek nodig om een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Al deze onderzoeken vinden plaats in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Bij de vlokkentest wordt een klein stukje vlokkig weefsel van de placenta (moederkoek) weggehaald. De test kan via de vagina of via de buikwand worden uitgevoerd. De vlokkentest kan plaatsvinden tussen 11 en 13 weken zwangerschap.

Bij de vruchtwaterpunctie wordt een kleine hoeveelheid vruchtwater uit de baarmoeder opgezogen. De arts prikt met een dunne naald door de buikwand tot in de baarmoeder. De vruchtwaterpunctie kan vanaf een zwangerschapstermijn van 15 weken plaatsvinden.

De 13-weken-echo

Bij de 13-weken-echo wordt gekeken naar grove lichamelijke afwijkingen bij de baby. Het gaat niet om een pret-echo en er wordt ook niet naar het geslacht van de baby gekeken. De 13-weken-echo lijkt veel op de 20-weken-echo, maar omdat de baby dan nog veel kleiner is kan er minder worden gezien. Wordt er wel iets gezien wat zou kunnen wijzen op een afwijking, dan wordt er vervolgonderzoek aangeboden.

Je kan alleen kiezen voor de 13-weken-echo als je meedoet aan de IMITAS-studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 weken-echo.

Bekijk voor meer informatie www.pns.nl/13-wekenecho

De 20-weken-echo

Bij de 20-weken-echo wordt gericht gekeken naar mogelijke afwijkingen bij de baby. Het is dus geen pret-echo. Dit onderzoek geeft veel informatie over hoe de baby zich ontwikkelt. Worden afwijkingen gevonden, dan wordt vervolgonderzoek aangeboden. Afhankelijk van de ernst van de afwijking is dat vervolgonderzoek in Zeeland of in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Bekijk voor meer informatie www.pns.nl/20-wekenecho.

Je kunt via de rubriek 'Nuttige info' op deze site links vinden naar websites over prenataal onderzoek.

Bevalling

In ons werkgebied heb je de keuze uit thuis bevallen of poliklinisch bevallen in het Admiraal De Ruyter ziekenhuis in Goes. Sommige vrouwen weten aan het begin van de zwangerschap al waar ze willen bevallen. Bij anderen wordt dat pas in de loop van de zwangerschap duidelijk. Het belangrijkste is dat je daar kunt bevallen waar jij je het meest op je gemak voelt. Wij zullen je keuze respecteren. Vinden wij een door jou gewenste thuisbevalling medisch niet verantwoord, dan zullen we samen met jou zoeken naar een oplossing. Veiligheid van moeder en kind staat bij ons altijd voorop.

De veiligste bevalling is een bevalling waarbij het natuurlijk proces zo min mogelijk verstoord wordt. Heb tijdens de bevalling vertrouwen in je instinct en laat los! Dán is de baarmoeder in staat om krachtige weeën te maken, waardoor de baarmoedermond zich vlot kan openen en de baby op eigen kracht naar buiten geperst kan worden.

Bevallingspijn is heftig en geen kleinigheid. Een positieve overtuiging en houding ten opzichte van de pijn helpt. Het geeft je de kracht de normale angst en onzekerheid om te zetten in gevoelens van uitdaging en nieuwsgierigheid. Hoe gek het ook klinkt: pijn is een hulpmiddel bij de bevalling. De pijn draagt namelijk bij aan de veiligheid van de bevalling: het zet het lichaam aan tot het aanmaken van de onontbeerlijke morfineachtige stof endorfine. Dit hormoon zorgt ervoor dat de invloed van stresshormonen afneemt. Hierdoor wordt de baarmoeder ontvankelijker voor het weeënhormoon oxytocine. Terwijl de weeën in kracht toenemen, treedt een zichzelf versterkend proces in werking. Dit is te vergelijken met een almaar doordenderende lawine die pas tot stilstand komt als het kind uiteindelijk wordt geboren. Zo is pijn eigenlijk de broodnodige schakel om de weeën steeds sterker te maken en daardoor de bevalling normaal en veilig te houden.

Een warme douche of bad, verschillende houdingen, ademhalingstechnieken, een voetmassage of muziek, van alles kan je helpen om je in jezelf te keren en je aan de pijn en de weeën over te geven. Wij ondersteunen je zoveel mogelijk in dit proces en geven indien nodig advies. We blijven ook zoveel mogelijk bij je tijdens de bevalling. Een enkele keer zullen we nog even weggaan, juist om de voortgang te bevorderen. Zoveel vrouwen, zoveel bevallingen...
Tijdens de bevalling stromen de oxytocine en endorfinen via de placenta als liefdeshormonen naar je baby. De eerste uren na de bevalling hebben deze hormonen, zowel bij de moeder als het kind, een weldadige rol als hechtingshormonen. Nooit meer zijn er zowel bij moeder als de baby zoveel hechtingshormonen actief. Dit slaat zelfs over op de vader; ook bij hem is het oxytocinepeil na de bevalling hoger!

Een eerste bevalling verloopt bijna altijd het moeizaamst. De baarmoedermond en de bekkenbodem moeten voor het eerst oprekken. Dat kost tijd. De meeste vrouwen die voor het eerst een kind baren, zijn daar van begin tot eind een etmaal mee bezig.

Je kunt in de zwangerschap een geboorteplan opstellen om voor jezelf helder te krijgen wat jou zou kunnen helpen om zo goed mogelijk te bevallen. Het is fijn om dit plan al in de zwangerschap met een van ons te bespreken. Wij zullen jouw wensen en ideeën zoveel als mogelijk respecteren.
Wij hebben ervaring met waterbevallingen. Helaas beschikt het ziekenhuis in Goes nog niet over een bevalbad. Wel is het mogelijk om zelf een bad te huren of kopen waarin je thuis kunt bevallen. Zie hiervoor ook de links in de rubriek ‘Nuttige info’.

Pijnstilling is een optie. Iedere vrouw heeft een andere pijngrens en pijntolerantie. Bij moeilijke, langdurige bevallingen kan de pijn als te zwaar of ondraaglijk worden ervaren. Soms gebeurt dit ook bij een gewone bevalling. In zulke gevallen is effectieve pijnbestrijding nodig. Vrouwen bepalen zelf wanneer dit moment is aangebroken.

Een bevalling is een emotioneel proces waarbij gebeurtenissen uit het verleden soms een belemmering vormen voor het soepel verlopen van de baring. In zo'n situatie kan pijnstilling ook uitkomst bieden.

Als verloskundige kennen we de belangrijke functie van baringspijn en daarom zullen we je tijdens de weeën zo goed mogelijk helpen om met deze pijn om te gaan. Gaat de pijn echter tegenwerken, dan adviseren wij soms ook om voor pijnstilling te kiezen.

Kraambed

In de eerste 8 tot 10 dagen na je bevalling komen we meerdere keren thuis langs om jou en je baby te controleren, ook als wij zelf de bevalling niet hebben begeleid. De kraamverzorgende ondersteunt je in die eerste dagen bij de zorg voor je baby en helpt jou waar je het nodig hebt. Terwijl ze dat doet, ziet ze goed hoe alles verloopt met jou en je kind. De kraamverzorgende rapporteert aan ons. Wij hebben de medische eindverantwoordelijkheid voor het kraambed en beoordelen hoe het gaat met jouw gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, en de gezondheid van je kind. Als er iets niet goed gaat, zal de kraamverzorgende contact met ons opnemen.

Ook als je tijdens de zwangerschap onder controle bent geweest bij een gynaecoloog, verzorgen wij het kraambed. Zodra je met je kind het ziekenhuis verlaat, nemen wij de zorg van de gynaecoloog over en bezoeken jullie nog een aantal keren thuis. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is ons telefonisch op de hoogte te brengen van jullie thuiskomst. Het is niet nodig om je van te voren al aan te melden. Meestal komen we de dag na thuiskomst voor het eerst bij jullie langs.

Tijdens je kraambed worden er dagelijks en soms vaker controles uitgevoerd bij jou en je kind door de kraamverzorgende en door ons. Bij jou worden je temperatuur, pols, borsten, baarmoederstand, bloedverlies en hechtingen gecontroleerd. Bij je baby worden temperatuur, kleur, navelstompje, plas en ontlasting in de gaten gehouden. Ook is het gewichtsverloop van je kind erg belangrijk evenals hoe je kind drinkt. Het is normaal dat je baby de eerste dagen afvalt. Samen met de kraamverzorgende kijken we of dat niet teveel wordt en waar nodig geven we je advies.

Als je kindje tussen de vier en zeven dagen oud is, komt een medewerker van JGZ (Jeugdgezondheidszorg) op huisbezoek om de gehoortest en hielprik te doen. Als je baby langer in het ziekenhuis moet blijven, wordt de hielprik daar gedaan en wordt de gehoortest op een later moment door de JGZ gedaan.

Vanaf de zesde dag na de bevalling kunnen we de hechtingen verwijderen. Dan zitten de weefsels meestal weer voldoende tegen elkaar, waardoor de hechtingen geen functie meer hebben. Tegenwoordig worden er bijna altijd oplosbare hechtingen gebruikt, maar ook dan kan het soms nog wel eens nodig zijn om de hechtingen te verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze erg in de huid trekken of irriteren.

In de regel sluiten wij het kraambed rond de achtste of negende dag af, wat betekent dat wij op die dag het laatste huisbezoek afleggen. Dat gebeurt alleen als zowel wij als jullie er vertrouwen in hebben dat het zonder extra zorg lukt om voor jezelf en je kind te zorgen.

Wanneer je bij ons bent bevallen zien we je 6 weken na de bevalling nog eens terug voor de nacontrole. Tot die tijd kun je bij ons terecht voor problemen, vragen over je herstel of zorg en voeding van je pasgeboren baby.